Organizarea de conferinte, activitati practice si informari in cadrul laboratoarelor demonstrative (II)

SEISMOLABORATOR INCDFP.In perioada 18-22 aprilie 2016 au fost organizate, în cadrul proiectului ROEDUSEIS, vizitele a peste 250 de elevi și profesori interesaţi de cutremurele de pământ. Activitățile și jocurile pregătite au fost din cele mai diverse (exemplificarea propagarii undelor seismice cu arcuri Slinky, construirea unui seismograf, construirea de machete de clădiri și testarea lor pe mese vibrante, etc.) cu maxim impact asupra elevilor și profesorilor. Printre școlile care au vizitat.

Suport tehnic pentru operarea si administrarea retelei (II)

Reţeaua Seismică Educațională din România cuprinde 17 seismometre educaționale: 11 seismometre orizontale SEP și 6 seismometre verticale Slinky, instalate în școlile participante. Reţeaua Seismică Educationala din Romania la momentul inchiderii proiectului (decembrie 2016) 5 seismometre educaționale au fost instalate în școlile noi ce au aderat la proiectul ROEDUSEIS: Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare, Colegiul Naţional Andrei Mureșanu din Bistrița, Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, Colegiul Naţional.

Actualizarea portalului de „E-learning” III

Încă din etapa 4/2015 portalul de e-learning ROEDUSEIS a fost structurat pe module care, de-a lungul etapei 2016 au continuat să fie actualizate. Secțiunea Resurse educaționale din platforma de E-learning a fost completată cu noi manuale și ghiduri de utilizare (pentru operarea calculatoarele RaspberryPi si a programul de achizitie a datelor de la seismometrele educationale – SeisComp ) precum ș brosura de final a proiectului ROEDUSEIS. Una dintre cele mai.

Evaluarea finala a proiectului

La baza raportului de evaluare finală a proiectului au stat, în egală măsură, chestionarele de evaluare distribuite participanților la finalul fiecărui eveniment/acțiuni organizate cât și chestionarul final de evaluare distribuit doar unui număr de 70 cadre didactice implicate atât prin participarea la workshop-urile de formare cât și prin realizarea de activități în cadrul unităților școlare, folosind resursele educaționale dezvoltate prn proiect. În primul caz chestionarele iși propuneau, pe lângă colectarea.

Manuale si Ghiduri

Ghid de utilizare a programului Jamaseis Instructiuni de utilizare a programului jAmaseis Ghid de instalare, operare si utilizare a seismometrului educational SEP Manualul de utilizare al seismometrului SEP Ghid de instalare, operare si utilizare a aplicației SeisGram Instructiuni de utilizare a aplicatiei Seigram

NEWER OLDER 1 2 3 28 29