Parteneri

Sigla INFPInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) este institutia de cercetare principala in domeniul seismologiei si stiintelor Pamantului in Romania. INCDFP opereaza si intretine reteaua nationala seismica si de monitorizare a infrasunetelor. INCDFP desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa in domeniul stintelor Pamantului, constand in: monitorizarea activitatii seismice; hazard seismic; sisteme de alarmare rapide; seismologie inginereasca; tomografie seismica; fizica sursei seismice; seismotectonica; microzonare seismica; structura litosferei; evaluarea riscului seismic. INCDFP a participat si este si in prezent partener in numeroase proiecte europene de hazard seismic si seismologie: SAFER, NERIES, GEOFON, MEREDIAN2, ASPEN, GSHAP, EUROBULL, SHARE, NERA, ASPELEA, REAKT, ARISE, INFREP etc.

In cadrul acestui proiect, in calitate de coordonator, INCDFP va organiza si va realiza toate activitatile care ii revin in cadrul proiectului, conform Planului de realizare al proiectului. INCDFP va participa la:

a) Dezvoltarea materialului educational;
b) Seminarii de prezentarea a proiectului in cadrul inspectoratelor scolare locale cu participarea profesorilor interesati de la scoli;
c) Sesiuni de pregatire a educatorilor si profesorilor;
d) Evaluarea initiativei in cadrul scolilor (chestionare pentru profesori si elevi);
e) Intocmirea Planului Educativ si supunerea lui spre aprobare de catre Consiliile Scolare;
f) Instalarea Retelei Seismice Educationale in scoli (RSE);
g) Realizarea portalului de achizitie, vizualizare si distribute a datelor;
h) Organizarea de module didactice;
i) Modul didactic: Activitati bazate pe datele inregistrate de RSE;
j) Crearea si operarea unei platforme demonstrative in cadrul institutului / universitatii;
k) Organizarea de conferinte, activitati practice si informari in cadrul laboratoarelor demonstrative;
l) Actualizarea portalului de „E-learning”;
m) Propuneri de curiculum;
n) Evaluarea finala a proiectului. INCDFP vacontribui la asigurarea resurselor tehnice si umane necesare indeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului.

Sigla INCERCINCD URBAN-INCERC efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative de interes public national, pentru dezvoltarea stiintei constructiilor in special in domeniul ingineriei seismice, asigurarea cerintelor esentiale, cresterea sigurantei, functionalitatii si confortului constructiilor, protectia antiseismica a constructiilor si structurilor, dezvoltarea in domeniile de specialitate si competenta. INCD URBAN-INCERC, prin sucursalele componente, are experienta si a participat in mod direct la programele CEEX, MENER, AMTRANS si ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. INCD URBAN–INCERC va participa in mod direct la desfasurarea proiectului prin dezvoltarea materialului educational, seminarii de prezentare a proiectului cu participarea profesorilor interesati din scolile implicate (subiecte legate de risc si vulnerabilitate seismica), sesiuni de pregatire a educatorilor si profesorilor, dezvoltarea de module didactice, crearea si operarea unei platforme demonstrative in cadrul institutului, actualizarea portalului de “E-learning”.

 Sigla UNIV BABES-BOLYAIUniversitatea Babes-Bolyai este o institutie de invatamant superior, de cercetare avansata si educatie. Strategia cercetarii vizeaza alaturi de cercetarea de excelenta si un management performant al activitatii de cercetare, care sa utilizeze la maximum excelenta deja existenta si care sa genereze noi mecanisme institutionale care sa asigure o dezvoltare continua, ancorata la standardele internationale. Mediul academic al Universitatii Babes-Bolyai a participat cu succes la competitiile de proiecte interne si internationale, Universitatea putand participa activ in retele de cercetare europene si internationale avand o resursa umana calificata si o infrastructura de cercetare corespunzatoare.

Universitatea Babes Bolyai accepta implementarea proiectului in cadrul institutiei, asigura sprijinul administrativ pentru proiect punand la dispozitia cercetatorilor resursele indicate in cererea de finantare, sprijinind desfasurarea proiectului in bune conditii.

Sigla_BETA(1)BETA SOFWARE MANAGEMENT SA activeaza in domeniul productiei de software si site-uri web. Pana in prezent echipa a acumulat experienta necesara pentru a superviza proiecte in toate etapele de dezvoltare: de la faza de concept si proiectare, pe parcursul implementarii si pana la testarea finala. Compania a furnizat pana acum pentru parteneri servicii incepand de la conceperea de site-uri, realizarea designului pentru acestea, implementarea de aplicatii mobile in cadrul lor, si pana la administrarea acestora pentru beneficiari.

Compania va realiza segmentul de eLearning al proiectului. Solutia propusa va permite elaborarea de cursuri eLearning intr-o maniera facila, atat pentru instructori cat si pentru studenti. Instrumentele agregate in platforma vor permite crearea si publicarea instantanee de cursuri cu o structura complexa, fara abilitati de programare. Solutiile integrate vor avea capacitatea includerii de continut multimedia. Aplicatia va fi flexibila, scalabila si va avea un nivel de securizare adaptat standardelor industriei de profil.