Prezentare ROEDUSEIS in saptamana de practica a studentilor de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, 16 mai 2014.

In cadrul Sucursalei Bucuresti a INCD URBAN-INCERC, studentii au participat la prezentari privind vulnerabilitatea si riscul seismic din Romania, prelegere sustinuta de dr. ing. Emil-Sever Georgescu, Director al Centrului European pentru Reabilitarea Cladirilor-ECBR, si educatia seismica in teorie si aplicatii practice, dr. ing. Claudiu Sorin Dragomir, sef Laborator Reteaua Natională Seismica, Evaluarea Riscului Seismic si Actiuni in Constructii -RNERC.

S-a accentuat pe importanta asimilarii corecte de catre arhitecti a cunostintelor despre cutremure si efectele acestora, care influenteaza conceptele arhitecturale si urbanistice. Solutiile de reducere a riscului seismic depind de specialistii din domeniile de ingineria structurilor, inginerie urbana, arhitectura-urbanism si administratie publica si management al dezastrelor.

Cu aceasta ocazie, a fost prezentat proiectul national Roeduseis si a fost facuta, de asemenea, si o demonstraţie cu privire la comportamentul cladirilor în caz de seism, cu materiale didactice din dotarea Seismolab III.