Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Bucuresti

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti este o instituție de învățământ care asigură tinerilor din municipiul Bucureşti şi împrejurimi pregătire în domeniul tehnic, de nivel 3,4 şi 5, precum și în domeniul teoretic.

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri. Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Vezi pagina institutiei