Raport Etapa III

Etapa 2014 a proiectului ROEDUSEIS s-a concentrat pe Reteaua Seismica Educationala, instalarea aparaturii de inregistrare in scoli, instruirea utilizatorilor, realizarea de module didacticesi initierea profesorilor in activitatile ce se pot derula cu elevii bazandu-se pe datele inregistrate.

Toate activitatile planificate pentru aceasta etapa au o reflectare in mediul online prin intermediul platformei de e-lerning careia i s-au adaugat noi module precum cel de afișare a evenimentelor seismice din Romania la care au fost asociatesi inregistrari seismice de la instrumentele instalate inscolile participante.

Activitatile transversale ale proiectului, continue pe toata perioada de implementare, precum dezvoltarea de resurse educationale, diseminarea rezultatelorsi promovarea initiativei, sunt completate din aceasta faza cu actiunile suport oferite pentru mentinereasi operarea Retelei Seismice Educative.

Evaluarea intermediara a proiectului este o alta actiune extrem de importanta bazata pe feedback-ul extern (de la beneficiari)si cel intern (de la parteneri),si planificata pentru a oferi cadrul de optimizare pentru viitoarele actiuni ale proiectului.

Descarca fisierul PDF