Organizarea de module didactice

Modulul didactic a fost organizat sub forma unui workshop dedicat profesorilor din cadrul scolilor participante. Acesta s-a derulat în perioada 26-28 septembrie 2014 în localitatea Caciulata, jud. Valcea. Tema workshop-ului a fost “Seismologia în școli. Activitati și module didactice pentru profesorii din cadrul retelei ROEDUSEIS”, iar prezentarile au fost sustinute de catre reprezentantii institutiilor partenere. Sesiunile au cuprins exemple practice și sugestii metodologice pentru cadrele didactice care doresc sa sustina activitati cu elevii pe aceasta tema.

Rezultate_ActiuneaIV_P1Rezultate_ActiuneaIV_P2

Workshopul s-a bucurat de prezenta d-lui Director General al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), Dr.ing. Constantin Ionescu si a d-lui Prof. Dr. Mihail Sandu, fondatorul Centrului de Pregatire pentru Performanta – Calimanesti.

Rezultate_ActiuneaIV_P3Rezultate_ActiuneaIV_P4

Workshopul a debutat cu o prezentare a situatiei proiectului si a activitatilor derulate pana în prezent în etapa III/2014 (Dr.ing. Dragos Tataru, INCDFP). Profesorii participanti au prezentat la randul lor activitatile si modul în care au utilizat în anul scolar 2013-2014 materialele educationale dezvoltate în cadrul proiectului si distribuite fiecarei scoli în parte în etapa precedenta. De mentionat ca fiecare unitate scolara a utilizat aceste materiale, activitatile fiind dintre cele mai diverse. Aici putem mentiona: ore cu activitati practice în cadrul materiilor predate aflate in programa scolara (ex: fizica – unde seismice, geografie – placi tectonice s.a.), ore în cadrul unui cerc optional, etc. Aceste activitati educationale au fost însotite, în cazul celor mai multe dintre scoli si de activitati de diseminare. Diseminarea s-a facut atat prin intermediul unor articole sau informari în revistele scolare sau pe pagina de internet a scolii, cat si prin prezentari in cadrul cercurilor pedagogice si la inspectoratelor scolare.

A doua zi a workshop-ului a fost dedicata în exclusivitate expunerilor teoretice si activitatilor practice bazate pe datele seismice înregistrate de catre seismometrele instalate în scoli. Prima sesiune sustinuta de catre Dr. fiz. Bogdan Zaharia (INCDFP) s-a centrat pe de instalare si calibrare a unui seismometru educational pentru obtinerea de înregistrari utile si pe folosirea aceastui exercitiu ca activitate interactiva (“hands-on activity”).

Rezultate_ActiuneaIV_P5Rezultate_ActiuneaIV_P6

Sesiunea a continuat cu ceea ce s-a considerat a fi nucleul workshop-ului si anume prezentarea modalitatilor de utilizare a datelor înregistrate de catre seismometrul educational sau a datelor provenite din alte surse în activitati didactice desfașurate cu elevii (nivel liceu, în special) în salile de clasa. Programele necesare, modul de configurare si utilizare a lor si activitatile posibil a fi dezvoltate cu jutorul lor, au fost prezentate de catre Dr.ing. Bogdan Grecu (INCDFP).

Rezultate_ActiuneaIV_P7Rezultate_ActiuneaIV_P8

Sesiunea celei de-a doua zile s-a încheiat cu expunerea dlui Dr.ing. Emil Sever-Georgescu (URBAN-INCERC) “Seismele din Romania, scolile, cadrele didactice si elevii”. Subiectele prezentate au adus in discutie nivelul la care a ajuns seismologia pe plan mondial, in Europa si Romania ca si instrument de educare si constientizare a riscurilor datorate hazardelor naturale si rolul pe care îl joaca proiecte precum ROEDUSEIS în schimbarea unor atitudini fata de utilizarea în scop educational și a altor metode decat cele clasice; prezentarea efectele seismelor asupra cladirilor, cu particularizare pe zone geografice si exemplificare cu ajutorul machetelor de cladiri (BURURU), etc.

Rezultate_ActiuneaIV_P9Rezultate_ActiuneaIV_P10

In ultima zi a workshop-ului, au fost dezbatute modalitati concrete de introducere în activitatea didactica a resurselor educationale ROEDUSEIS. În acest sens a fost pusa în discutie atat posibilitatea derularii unor activitati cuprinse în materialele educationale ROEDUSEIS în contextul continuturilor programelor școlare ale diferitelor discipline cat și posibilitatea introducerii în curricula școlara a unei noi discipline de seismologie cu caracter optional.Pentru sustinerea primei posibilitati, Conf. dr. Nicoleta Brisan (UBB-FSIM) a prezentat exemple de continuturi din programele școlare ale unor discipline de la toate cele trei niveluri educationale, precum Cunoașterea mediului, Știinte ale naturii, Fizica, Geografie, Tehnologie, etc. care pot fi sustinute prin activitati propuse in materialele educationale și abordate intr-o maniera interactiva. În sprijinul celei de-a doua posibilitati de implementare a activitatilor ROEDUSEIS la nivel de școala, d-na prof. de geografie Iuliana Dumitru de la Liceul Decebal de ladin Constanta, prin intermediul Dn Prof de geografie Iuliana Dumitru, a prezentat cele 3un optional optionale de seismsologie aprobate la nivelul Liceului Decebal si introdus pentru a fi introduce in anul scolar 2014-2015 ca disciplina optionala la 3 clasele de a IXXI-a. Acest optional , si care se utilizeaza ca support materialele educationale dezvoltate in etapa 2013 a proiectului. Discutia care a urmat s-a constituit intr-un punct extrem de important si constructiv al intalnirii si s-a concretizat prin formarea de grupe de lucru pe fiecare ciclu educational (primar, gimnazial si liceal) care, cu sprijinul consortiului proiectului, sa dezvolte o propunere de optional, numit “ de Seismologie” si care sa fie înaintat spre aprobare MEN.

Rezultate_ActiuneaIV_P11Rezultate_ActiuneaIV_P12

Workshop-ul s-a încheiat cu o sesiune de evaluare si distribuire a unor chestionare de feedback prin care s-a urmarit identificarea punctelor pozitive si a celor slabe ale sesiunii precum si parerea referitoare la activitatile derulate pana acum în cadrul proiectului, care si în ce mod trebuie modificate.

Cadrele didactice care au participat la actinile din cadrul acestui workshop sunt profesori preuniversitari de la scolile implicate în proiect: Liceul Teoretic “Andrei Mureșanu” Brașov; Școala Gimnaziala Ghimbav, Brașov; Colegiul National “Mihai Viteazu”, București ; Complexul Educational “Lauder”, București ; Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu”, Cluj-Napoca ; Liceul Teoretic “Decebal”, Constanta ; Colegiul “Costache Negruzzi”, Iași ; Colegiul National „A.I.Cuza”, Focșani ; Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, Magurele ; Colegiul National „Gh. Lazar”, Sibiu ; Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara ; Colegiul National „Silvania”, Zalau