Evaluarea intermediara a proiectului

Evaluarea proiectului este unul din obiectivele esentiale propus si asumat înca de la inceputul proiectului. In aceasta etapa intermediara au primat, ca importanta 2 tipuri de evaluare: evaluarea de produs (referitoare la actiunile/produsele/rezultatele proiectului), realizata de beneficiarii directi, profesorii, prin raspunsul la chestionare imediat dupa fiecare actiune/eveniment si/sau dupa o perioada de utilizare/aplicare în activitatea educationala a materialelor dezvoltate în cadrul proiectului si evaluarea de proiect ce se refera la modul cum este implementat proiectul, in ansamblul lui, la raportarea fata de graficul de timp propus, cum se deruleaza colaborarea dintre partenerii consortiului, punctele slabe si forte ale proiectului, asa cum au fost ele identificate pana acum.

Pentru acest tip de evaluare s-a apelat la o serie de chestionare la care partenerii consortiului au raspuns, si care vizeaza componentele principale ale proiectului: Management, Comunicare/colaborare, Obiective si Rezultate. Scopul este de a evalua situatia proiectului la aceasta faza si a identifica eventuale gap-uri în buna functionare parteneriatului, în ansamblu. Punctele slabi si forte, interne (ale echipei/proiectului) identificate, au fost ulterior incluse in raportul final ca sugestii de ameliorare a parteneriatului. Nu au fost exclusi nici factorii facilitatori/frenatori externi care pot justifica uneori amânari/decalari de actiuni, mutari de fonduri etc. si care nu au tinut de parteneriat, dar care au trebuit sa fie contracarate. Majoritatea unor astfel de situatii au fost cuprinse în matricea riscurilor posibile si de aceea un plan de minimizare a efectelor lor asupra indicilor de rezultat ai proiectului, a fost propus inca din faza de initiere a proiectului.

Dat fiind spatiul limitat al raportului, vom mentiona doar câteva dintre concluziile acestui Raport de Evaluare intermediar, document ce se constituie ca un livrabil al proiectului si care va fi transformat într-un „Ghid de implementare si bune practici” la finalul proiectului.

Punctele tari ale proiectului sunt legate de informatiile de actualitate pe o tema de interes, oferite de o echipa de profesionisti, de materialele educationale considerate ca fiind extrem de practice, precum si de accentul pus pe elev în construirea întregului demers educational. A fost apreciat efortul de a construi un cadru de lucru in retea si schimb de experienta intre scoli, precum si dotarea scolilor partenere cu un seismometru. Platforma online de învatare a fost, de asemenea, considerata un punct tare al proiectului.

Sugestiile facute au avut în vedere construirea unei programe pentru o disciplina optionala pe baza materialelor dezvoltate (CDS aprobat MEN), aspect deja vizat de catre proiectul nostru si propus a fi realizat dupa finalizarea pilotarii materialelor educationale. De asemenea, s-au remarcat sugestiile legate de necesitatea acordarii unui sprijin constant de catre echipa de management a proiectului, precum si nevoia cadrelor didactice de a participa la formari si workshopuri pe tema educatiei seismologice.