Actiuni

2012    Etapa I Faza de pregatire a materialelor educationale Decembrie 2012

Actiunea I.1 Dezvoltarea materialelor educationale adaptate nivelelor educationale preuniversitare: prescolar, primar, gimnazial si liceeal.

Actiunea I.2  Evaluarea programelor de “e-learning”

2013    Etapa II Faza pregatitoare: stabilirea modului de implementare Decembrie 2013

Actiunea II.1 Seminarii de prezentarea a proiectului (scop, obiective, mod de implementare si diseminare) cu participarea profesorilor de la scolile participante.

Actiunea II.2 Sesiuni de pregatire (prezentare a materialului educational elaborat, propuneri de implementare sub forma de module didactice si activitati practice) a educatorilor si profesorilor  si moduri de valorificare.

Actiunea II.3 Evaluarea initiativei în cadrul scolilor participante (chestionare pentru profesori si elevi)

Actiunea II.4 Întocmirea Planului Educativ si discutarea acestuia în cadrul consiliilor scolilor participante

Actiunea II.5 Structura de test a platformei de “E-learning”.

2014    Etapa III  Faza de imlpementare: Instalarea Retelei Seismice Educationale si dezvoltarea modulelor didactice

Decembrie

2014

Activitatea III.1 Structura de test a platformei de “E-learning”. (II)

Activitatea III.2 Instalarea Reţelei Seismice Educaţionale in scoli (RSE)

Activitatea III.3 Realizarea portalului de achizitie, vizualizare si distributie a datelor (I)

Activitatea III.4 Organizarea de module didactice. Se vor organiza module didactice initiate de catre specialisti din cadrul consortiului si continuate prin intermediul educatorilor/profesorilor ce vor beneficia de suport pe tot parcursul anului scolar. Suportul va fi sub forma de materiale pentru expuneri teoretice si activitati practice, propuneri de activitati practice (caiete de lucru), instruire de la distanta prin instrumente specifice de diseminare (platforma de “e-learning”)

Activitatea III.5 Modul didactic: Activitati bazate pe datele inregistrate de RSE

Activitatea III.6 Creearea si elaborarea platformei de „E-learning”

Activitatea III.7 Crearea si operarea unei platforme demonstrative in cadrul institutului / universitatii

Actiunea III.8 Suport tehnic pentru operarea si administrarea retelei

Activitatea III.9 Actualizarea portalului de „E-learning”

Activitatea III.10 Evaluarea intermediara a proiectului

2015   Etapa IV Faza de Diseminare: Experienţe de formare şi de constientizare a riscului seismic Decembrie 2015

Activitatea IV.1 Sesiuni de pregătire a educatorilor si profesorilor : Vor fi organizate sub forma unor semninarii de prezentare a materialului educativ elaborat, propuneri de implementare (sub forma de module didactice si activitati practice)si moduri de valorificare.   (II)

Activitatea IV.2 Operarea unei platforme demonstrative in cadrul institutului / universitatii (I)

Activitatea IV.3 Organizarea de conferinte, activitati practice si informari in cadrul laboratoarelor demonstrative

Actiunea IV.4 Suport tehnic pentru operarea si administrarea retelei

Activitatea IV.5 Actualizarea portalului de „E-learning” (II)

2016    Etapa V Faza de Diseminare: Experienţe de formare şi de constientizare a riscului seismic II
Decembrie 2016

Activitatea V.1 Sesiuni de pregatire a educatorilor si profesorilor : Vor fi organizate sub forma unor semninarii de prezentare a materialului educativ elaborat, propuneri de implementare (sub forma de module didactice si activitati practice)si moduri de valorificare.(III)

Activitatea V.2 Operarea platforme demonstrative in cadrul institutului / universitatii (II)

Activitatea V.3 Organizarea de conferinte, activitati practice si informari in cadrul laboratoarelor demonstrative (II)
Activitatea V.4 Suport tehnic pentru operarea si administrarea retelei

Activitatea V.5 Actualizarea portalului de „E-learning” (III)

Activitatea V.6 Evaluarea finala a proiectului